Per fer efectiva una reserva ja sigui per telèfon o correu electrònic, caldrà fer un dipòsit del 50% del total de la reserva en les properes 72 h. als números de compte que os facilitarem.

Una vegada rebut el dipòsit, en un termini de 3 dies, el client rebrà la confirmació definitiva de la reserva, on s’especificarà la quantitat efectuada a compte, així com la resta de dades de la reserva, dates, preus, habitacions contractades… Resta del pagament a l’abandonar l’allotjament.

El nombre de persones que ocupen la casa o l’habitació mai pot excedir el nombre estipulat en la reserva.

En compliment de la Llei 1/1992 de Seguretat Ciutadana i en concret de l’Ordre IRP 352/2009 sobre l’obligació dels establiments d’hostalatge a facilitar les dades de les persones que s’hi allotgen, el dia d’entrada caldrà entregar una còpia de tots els DNI/NIF, de les persones, majors de 16 anys, que s’allotjaran a la casa.

Les hores preferents d’entrada seran, per un cap de setmana, el divendres a partir de les 18 i fins les 21 h., i de sortida el diumenge abans de les 12 h.

El lloguer de la casa sencera comporta el dipòsit de 100€ de fiança. Aquesta quantitat haurà de ser lliurada en el moment de recollir les claus. La fiança serà retornada íntegrament el dia de sortida, sempre i quan no s’hagi produït cap desperfecte a la casa. La propietat es reserva el dret de retenir 30€ de la fiança en cas que la casa hagi estat deixada en condicions de neteja no acceptables, especialment a la zona de la cuina-menjador ( aquesta es tindrà que deixà tal com es va trobar ).

Si durant la vostra estada teniu qualsevol avaria o trobeu a faltar alguna cosa o està en mal estat, és imprescindible contactar amb el propietari, per tal de procedir d’immediat a resoldre el problema. No volem que cap inconvenient que es pugui arreglar destorbi una estada còmode i agradable.

La persona usuària té dret a cancel·lar la reserva confirmada, sense cap penalització, sempre que es faci abans dels deu dies anteriors a la data d’arribada.

L’anul·lació d’una reserva produeix unes despeses regulades pel Decret 159/2012 de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic publicat en el DOGC núm. 6347 de data 3/IV/2013.

En cas d’anul·lació de la reserva dins dels 10 dies anteriors a la data d’ocupació o de no presentar-se el dia indicat, dóna lloc a les següents penalitzacions en concepte de danys i perjudicis:

a) Reserva per dos o menys dies, el 50% del preu total de l’estada.

b) Reserva per més de dos dies i fins a set dies, el 35% del preu total d’estada.

c) Reserva per més de set dies, el 25% del preu total d’estada.

Quan la persona usuària abandoni la unitat reservada abans del dia previst de sortida, la casa mantindrà com a propi el 50% del preu total dels serveis que restin per utilitzar.

Les anteriors penalitzacions no són aplicables quan la cancel·lació es produeix per causa major, degudament acreditada.

LA SEVA RESERVA CONFIRMA L’ACCEPTACIÓ D’AQUESTES CONDICIONS.

 

Formes de pagament:

Transferència bancària, targetes de crèdit, en efectiu.